WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

1. Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.
2. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.
3. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.
4. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.
5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.
6. Komunia święta:
- nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę
- nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę
W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.
7. Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.
8. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:
I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.
II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.
III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.
Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.
9. Liturgia Wielkiego Tygodnia:
* NIEDZIELA PALMOWA
- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem
- poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej
* WIELKI CZWARTEK
- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu - bez udziału księży i wiernych
- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów
- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie
* WIELKI PIĄTEK
- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie
- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią
* WIELKA SOBOTA
- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach
- zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych
- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego
* NIEDZIELA WIELKANOCNA
- nie ma procesji rezurekcyjnej
- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
10. Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.
11. Dla dobra własnego i bliźnich należy pozostać w domu, rezygnując z udziału we Mszy świętej. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek.
Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].
+Jacek Jezierski – biskup elbląski
 
WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [4 kwietnia 2020]
 

1. PRZEDŁUŻENIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO:
W związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia i życia, które nadal niesie epidemia, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. [Niedziela Miłosierdzia Bożego włącznie]. Udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia nie był i nie jest obowiązkowy. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii pozostawać w domu i nie organizować spotkań gromadzących rodzinę, przyjaciół itp. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK].
2. KOMUNIA ŚWIĘTA W WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTĘ
Zgodnie z odwieczną dyscypliną i praktyką Kościoła Komunia św. w Wielki Czwartek i Wielki Piątek jest zanoszona jedynie chorym i umierającym, a w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym.
3. PRZYPOMNIENIE:
Nie organizujemy poświęcenia palm i procesji.
Rezygnujemy z:
• ucałowania krzyża w Wielki Piątek
• adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim
• poświęcenia pokarmów
• rozpalania ogniska w Wielką Sobotę oraz procesji rezurekcyjnej.
4. ŚNIADANIE WIELKANOCNE
Śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz. Wówczas jednej z uczestników posiłku wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
5. TRANSMISJE NABOŻEŃSTW
Zachęcam do korzystania z transmisji [radiowych, internetowych i telewizyjnych] nabożeństw emitowanych w stacjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc.
Przestrzeganie surowych przepisów sanitarnych pomoże nam ochronić życie nie tylko osób starszych i chorych, ale również młodych i zdrowych. Zły czas minie. „Od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie”.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

 
Komunikat proboszcza

Ze względu na stan epidemii bardzo proszę o pozostanie w domu i nie uczestniczenie we Mszy świętej. Do 11 kwietnia br. (do Wielkiej Soboty włącznie) nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Nowenny do NMP Nieustającej Pomocy i innych. Msza święta będzie sprawowana w intencjach zamówionych przez ofiarodawców lub w intencji „Za parafian” według normalnego porządku, ale bez udziału wiernych - dotyczy to także liturgii Triduum Paschalnego.
Przedsionek kościoła będzie całodobowo dostępny do indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem – krata będzie zamknięta a system alarmowy aktywny.
Nie będzie odwiedzin chorych w I piątek kwietnia oraz spowiedzi przedświątecznej. Kapłana z posługą sakramentalną proszę wzywać tylko w sytuacji zagrożenia życia.
W okresie wyznaczonym przez władze starajmy się pozostać w domu, korzystajmy z transmisji Mszy świętej i nabożeństw za pośrednictwem radia i telewizji.
Chrońmy i dbajmy o siebie nawzajem, zwłaszcza o dzieci, seniorów, chorych i samotnych.
Polecajmy się Bożemu Miłosierdziu we wzajemnej modlitwie.
 
29.03.2020

1. Ze względu na stan epidemii biskup elbląski udziela wszystkim katolikom dyspensy od udziału we Mszy świętej do 11 kwietnia i poleca wszystkim pozostać w domach. W miarę możliwości korzystajmy z transmisji Mszy świętej radiowej lub telewizyjnej. W nadzwyczajnej sytuacji np. pogrzebu we Mszy świętej może uczestniczyć 5 osób.
2. Wszystkie zamówione intencje Mszy świętej zostaną odprawione w zamówionym terminie – Msza święta będzie jednak sprawowana bez udziału wiernych. To samo dotyczy wszystkich celebracji liturgicznych do 11 kwietnia – także Triduum Paschalnego (Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej). Nie będzie także procesji z palmami w następną niedzielę, adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim, poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę i procesji rezurekcyjnej – w Wielkanoc Msza święta będzie sprawowana według porządku niedzielnego – o 7, 9 i 11.
 
05.04.2020
 

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa. W związku ze stanem epidemii lituria Triduum Paschalnego będzie sprawowana w kościele bez udziału wiernych. Nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu na ołtarze wystawienia (Ciemnica i Grób Pański), asysty strażaków przy Grobie Pańskim i wieczornej adoracji. Wszyscy wierni niech pozostaną w domach i w miarę możliwości korzystają z transmisji radiowych i telewizyjnych liturgii Triduum Paschalnego.
2. W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. W naszym kościele będzie ona sprawowana o godz. 17.
3. W Wielki Piątek wspominamy dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu i zachowujemy post ścisły. Wieczorna Liturgia Wielkiego Piątku będzie sprawowana o godzinie 17.
4. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. Nie będzie obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.
5. Wigilia Paschalna w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego będzie sprawowana o godz. 17.
6. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta rezurekcyjna będzie sprawowana o godzinie 7 – nie będzie procesji Eucharystycznej wokół kościoła.

 

UWAGI BISKUPA ELBLĄSKIEGO DOTYCZĄCE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2020


Rodzice dzieci, które przygotowują się w bieżącym roku do pierwszej Komunii świętej, stawiają pytania: kiedy pierwsza Komunia święta?
Data i miejsce zostały już dawno zaplanowane, także sale na rodzinne spotkania i posiłek. Zagrażająca życiu epidemia wirusa COVID-19 i związane z nią surowe przepisy sanitarne mogą uniemożliwić przeprowadzenie uroczystości, jak to było przewidziane.
1. Jest wątpliwe, czy uda się przeprowadzić uroczystości pierwszej Komunii w maju i czerwcu. Nie wiemy, kiedy zagrożenie ustąpi i w związku z tym od kiedy przepisy sanitarne pozwolą na większe zgromadzenia i uroczystości religijne. Po powrocie do szkół dzieci będą miały dużo zajęć i zaliczeń.
2. Dlatego trzeba szukać nowych rozwiązań. Można, po uzgodnieniu przez Rodziców dzieci i Ks. Proboszcza, odłożyć pierwszą Komunię na wrzesień, a nawet na październik. Wiąże się to z przeniesieniem rezerwacji pomieszczeń na okolicznościowe przyjęcia.
3. Trzeba wziąć też pod uwagę i to, że pierwsza Komunia nie może się odbyć natychmiast po zniesieniu ograniczeń sanitarnych. Potrzebny jest choćby bardzo skrócony, ale jednak konieczny czas na przygotowanie dzieci i odbycie pierwszej spowiedzi [sakrament Pokuty i Pojednania]. Chodzi o uniknięcia chaosu i nerwowości.
4. Potrzebny jest dialog Ks. Proboszcza z Rodzicami i uzgodnienia. Może da się wspólnie odłożyć I komunię na jeden termin. Jeśli to nie będzie możliwe, trzeba będzie uroczystość przeprowadzić w różnych uzgodnionych terminach [np. jeden w końcu czerwca, a drugi jesienią]. Potrzebna jest tu jednak dobra wola i zrozumienie, że zmiany mają przyczynę w zdarzeniu losowym [epidemia]. Można też zapewne liczyć na elastyczność restauratorów i hotelarzy, w miarę ich możliwości.
5. Pierwsza Komunia św. jest ważną uroczystością religijną i społeczną. Posiada swoją tradycję i zewnętrzną oprawę. Nie trzeba z niej łatwo rezygnować, chociaż w związku z zaistniałą sytuacją może mieć nieco skromniejszy wymiar.
• Dla dziecka to pierwsze spotkanie z Jezusem obecnym w Komunii świętej. To ważne osobiste przeżycie religijne dziecka.
• Uroczystość I Komunii św. w normalnych warunkach to wydarzenie wspólnotowe: rodzinne, parafialne, kościelne. Nowe pokolenie zaczyna w pełni uczestniczyć we Mszy świętej [w Eucharystii] oraz w życiu wspólnoty kościelnej.
6. Wypracowanie wspólnych rozwiązań wymaga kontaktów wzajemnych: Rodziców z Ks. Proboszczem, Rodziców między sobą. W sytuacji epidemii trzeba stworzyć sieć komunikacji telefonicznej i internetowej.

+Jacek Jezierski