25.08.2019
 

1. Na naszym cmentarzu miały miejsce dewastacje nagrobków, kradzieże i uszkodzenia krzyży nagrobkowych. Cmentarz jest miejscem poświęconym tzn. wyłączonym z działalności świeckiej i jako miejsce kultu religijnego podlega ochronie prawnej tak jak kościół. Bardzo proszę wszystkie takie przypadki zgłaszać na posterunek Policji w Ryjewie. Takie ohydne działania sprawców nie są jedynie kradzieżą o nikłym stopniu szkodliwości społecznej, ale niszczeniem i dewastacją miejsc i przedmiotów kultu religijnego.
2. W następną niedzielę zmiana tajemnic dla Żywego Różańca. Intencja na wrzesień: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.