Zdjęcie zostało zrobione z chóru. Przy sklepieniu widać pręty, które łączyły nawy kościoła. Zabieg ten zastosowano w celu zabezpieczenia budynku przed pęknięciami. Po II wojnie światowej pręty zdjęto. W kościele zostały haki, jako pamiątka po dawnej konstrukcji.