Parafia Świętej Rodziny w Ryjewie

POMEZAŃSKIE SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ RODZINY

W 1897 r. katolicy Ryjewa kupili dom na plebanię, gdzie zamieszkał pierwszy stały duszpasterz ks. Józef Romahn. Został mianowany kuratorem wspólnoty z obowiązkiem budowy kościoła parafialnego. Dnia 5 października 1907 r. ks. Józef Romahn uzyskał zgodę władz Prus Wschodnich na budowę kościoła, którą rozpoczęto 9 kwietnia 1908 r. poświęceniem kamienia węgielnego, pod którym wmurowano mosiężną puszkę z upamiętniającym dokumentem. Budowę nadzorował Arthur Schultz z Gniewa. Gotowe filary sprowadzono z Królewca, a cegłę do budowy kościoła wykonano w cegielni Lisowskiego w Nowej Wsi. 1 października 1909 r. okazałą świątynię, wzniesioną w stylu neogotyckim ku czci Świętej Rodziny, konsekrował biskup warmiński Augustyn Bludau.

         W 1910 r. zbudowano nową plebanię przy kościele i utworzono cmentarz grzebalny po wschodniej stronie kościoła. Budowniczy kościoła ksiądz Józef Romahn, na mocy dekretu biskupa warmińskiego z 9 sierpnia 1910 r., został mianowany pierwszym proboszczem parafii w Ryjewie.

         Kościół położony jest na sztucznie utworzonym tarasie na zboczu wzgórza i jest zorientowany (nawa kościoła pokrywa się z osią wschód – zachód; wejście znajduje się po stronie zachodniej, a prezbiterium po stronie wschodniej). Posadowiony został na kamiennej podmurówce położonej na kamiennym fundamencie. Ściany wymurowano z czerwonej cegły podobnie jak gwiaździste sklepienie. Dach został pokryty dachówką holenderką.

         Kościół został wzniesiony na rzucie prostokąta. Wnętrze świątyni jest trójnawowe, z wydzielonym prostokątnym prezbiterium, przesklepione sklepieniem gwiaździstym, podpartym dwoma rzędami ośmiobocznych filarów. Całkowita długość kościoła wynosi 42,4 m, szerokość 16,5 m, powierzchnia użytkowa 700 m2, kubatura wnętrza 19580 m3. Wysokość wieży kościoła z krzyżem wynosi ok. 33 m. Całe wyposażenie świątyni utrzymane jest w stylu neogotyckim: ołtarz główny z obrazem Świętej Rodziny, dwa ołtarze boczne – ku czci Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wojciecha, chrzcielnica, dwa stałe konfesjonały, ambona, stacje drogi krzyżowej i 84 ławki. Na drewnianym chórze muzycznym usytuowane są 16 głosowe zabytkowe organy, zbudowane na początku XX w. przez zakład organmistrzowski Vitalisa Stange z Braniewa.

         W 1934 r. biskup warmiński Maksymilian Kaller ustanowił w Ryjewie Sanktuarium Świętej Rodziny. 20 października 1987 r. biskup warmiński Edmund Piszcz potwierdził istnienie tegoż sanktuarium oraz polecił, aby odpust organizowano w Ryjewie w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. Uroczysta Msza święta - Suma odpustowa dla pielgrzymów odprawiana jest na placu przed figurą Najświętszej Maryi Panny o godzinie 13.